Τοποθέτηση (κόλλες, primer, φράγμα υγρασίας)

Τοποθέτηση (κόλλες, primer, φράγμα υγρασίας)